Rekenen stapelt

Visie

Leren rekenen is niet eenvoudig.

Als je eenmaal een achterstand hebt opgelopen is die moeilijk in te halen. Dit komt o.a. door drie rekeneigenschappen:

  1. Rekenen stapelt. Elke nieuwe leerstof vraagt volledige kennis en vaardigheid van het voorafgaande. Bijvoorbeeld: als je de tafels niet vlot uit het hoofd kent, is het leren van breuken moeilijk en loop je hierin uiteindelijk vast.
  2. Rekenen is realistisch. Rekenen leer je o.a. met verschillende rekenmanieren (strategieën). Hierdoor kan verwarring ontstaan en weet je niet meer hoe het moet.
  3. Rekenen is talig. Rekenen wordt aangeboden in concrete situaties. Hierbij wordt uitgegaan van een bepaalde woordenschat en vaardigheid in technisch en begrijpend lezen. Ken je bepaalde woorden niet of begrijp je een tekst niet, dan kun je het rekenprobleem niet oplossen. (Lees ook: Lezen met begrip)

Rekenen leren vraagt om begrip en inzicht. Daarna begint het inoefenen. Rekenen gebeurt niet alleen in het hoofd. Het gebruik van materialen, het maken van visualisaties (tekeningetjes) en het noteren van tussenstappen op papier maakt rekensommen inzichtelijk.

Rekenen leer je voor de toekomst.

Dagelijks kom je op veel manieren met rekenen in aanraking. Denk aan sparen en rente op de bank, aan het begrijpen van informatie uit de media (5% van de bevolking is …., een vierde deel van de mensen hebben …, dat is een kwart meer dan vorig jaar), aan autorijden (afstand schatten, steilte van de helling, benzineverbruik), aan tabellen en grafieken lezen (de weersverwachting),…

Zonder rekenen is de wereld om je heen moeilijk te begrijpen.