Lezen met begrip

is het belangrijkste doel van leren lezen.
Dit betekent: lezen heeft alleen zin als je begrijpt wat je leest.

Begrijpen wat je leest vraagt om kennis (achtergrondkennis en woordenschat), vaardigheden (leesstrategieën en hogere denkprocessen) en technieken (leestechniek).
Als je begrijpt wat je leest kun je je kennis uitbreiden en vernieuwen, leer je vaardigheden en technieken, stimuleert je in je hersenen hogere denkprocessen.

Lezen vanuit  interesse en motivatie stimuleert het leerproces.
Het verhoogt het leesplezier én het leessucces. Je gaat meer lezen waardoor je ongemerkt werkt aan je gehele (leer)ontwikkeling.

Begrijpen wat je leest ondersteunt andere schoolse vakken: rekenen, taal, expressie, muziek, de wereld oriënterende vakken, wiskunde, economie, …

 

Begrijpen wat je leest zorgt voor de zelfredzaamheid in de samenleving.

 

'Lezen met begrip' is een krachtig proces, als alle verbindingen aanwezig zijn.
Het is net een ketting, ontbreekt één schakel dan verliest het zijn kracht.
Het ontbreken of veel zwakker zijn van een schakel valt meteen op. Het eerste is het zichtbaar in leesplezier en leermotivatie.

Schematisch ziet 'lezen met begrip' er zo uit:

 Website Vierkant Blauw - inhoud 9 - schema lezen - NIEUW

 Toelichting op enkele begrippen uit het schema