Leren bij Vierkant Blauw

 

Veilig + plezier + ervaren = succes

 

Als het leren op school, met alle zorg en hulp die daar geboden is, niet een voldoende leerresultaat oplevert, is het tijd om extra en vooral andere hulp in te schakelen.

Leren in mijn praktijk heeft een andere vorm dan leren op school. Dat is nodig want zoals Einstein zei: “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”.
Ik werk in een leeromgeving waarin veiligheid en plezier voorop staan.

Deze combinatie maakt dat je zelfs de moeilijkste klus aandurft.

 

Tijdens het werken ligt in eerste instantie de nadruk op zien en voelen (ervaren).
Horen komt erbij als de basis met zien en voelen gelegd is.

Leren is altijd gericht op ‘de veiligste en kortste weg’.

Leren is kijken naar jezelf.
Je stelt jezelf vragen als:

  • Hoe doe ik het?
  • Hoe gaat het proces?
  • Hoe is het resultaat?
  • Ben ik tevreden?

Alles is in eerste instantie gericht op wat goed gaat.

Door het benoemen van successen wordt leren weer leuk.

Dan kun je gaan opbouwen en zonder het te benoemen en in eerste instantie zelfs zonder het in de gaten te hebben, ben je op de weg: Het gaat (steeds) beter’.

 

Leren en oefenen.
Tijdens de bijles worden nieuwe dingen geleerd en worden dingen opnieuw geleerd. Het begrijpen wat je leert is daarbij een voorwaarde. Daarna begint het proces van inoefenen en onderhouden.
Inoefenen en onderhouden gaat thuis verder. Tijdens de bijles leer je hoe je dit thuis het beste kunt doen.

Het beste resultaat ontstaat met gespreid oefenen.
Daarom is de opzet wekelijks:

  • een uur bijles op de praktijk
  • minimaal drie keer twintig minuten thuis gericht oefenen aan meegekregen oefeningen.

Samen leren of alleen
Iedereen is anders, iedereen leert anders en iedereen ervaart een leerprobleem anders.
Daarom is het soms fijn om alle aandacht te krijgen en met individuele les je leerproblemen aan te pakken.
Aan de andere kant is samen leren ook fijn. Samen leren stimuleert. Je kunt van elkaar leren door je aan de ander op te trekken, door samen te werken, door de ander uit te leggen en door samen te genieten.

Bijles in kleine groepen is mogelijk. Maak je wens kenbaar en we bekijken de mogelijkheden.