Lezen in het voortgezet onderwijs en MBO

Gelukkig is het nooit te laat om te werken aan je leesvaardigheid.
Je lezen verbeteren kan op iedere leeftijd.

 

Heb je problemen met lezen, dan kunnen we samen kijken wat we er aan kunnen doen.

Zijn de leesproblemen nieuw? Waren er leesproblemen in het basisonderwijs? Wat vind je moeilijk bij lezen? Het lezen zelf (technisch lezen), het begrijpen wat je leest (begrijpend lezen), informatie uit een tekst halen, onthouden en toepassen(studerend lezen)?

 

Leesproblemen in kaart brengen
We bekijken samen welke leesproblemen je ervaart. Misschien is het nodig om een paar opdrachten te uit te voeren om de oorzaak van de leesproblemen op te sporen (zie ‘Werkwijze in het voortgezet onderwijs’, 'Werkwijze in het MBO').

Als we weten wat de leesproblemen zijn, stellen we samen een plan op om de leesproblemen aan te pakken en tot succes te komen.

 

Onderhoud van het lezen
Het bijhouden van de leesvaardigheid in tempo en begrip, gebeurt niet met het lezen en verzenden van korte berichtjes op je smartphone.
Lezen onderhouden betekent leeskilometers maken, anders gaat je leesvaardigheid achteruit. Lezen kun je vergelijken met sport of met een muziekinstrument bespelen: als je niet traint word je nooit een (top)talent.

Onderhoud is, als er geen technische problemen zijn, het enige middel om je leesvaardigheid op peil te houden. Daarbij is het verschil in leestempo tussen mensen een vaststaand gegeven. Niet iedereen is het gegeven een racelezer te worden. Iedereen heeft een andere topsnelheid. En dat is ook niet erg.

 

Het doel van lezen is niet snelheid maken. Je leest voor je plezier en/of je leest om informatie tot je te nemen.
Dat betekent dat het belangrijk is dat je veel verschillende woorden vaak ziet. Hoe meer verschillende en moeilijke woorden je ziet, hoe makkelijker je leest. Het bepaalt ook enigszins je snelheid, maar heeft vooral invloed op je leesbegrip en je studiemogelijkheden.
Bij lezen van verschillende soorten teksten ontwikkel je leesvaardigheden die je in het dagelijks leven hard nodig hebt. Bijvoorbeeld: begrijpen wat er staat, het kunnen onthouden wat er staat, het kunnen leggen van verbanden, het kunnen toepassen van de informatie.

 

Gevolgen van een zwakke leesvaardigheid
Als het technisch lezen moeizaam gaat, kun je niet alle aandacht besteden aan het begrijpen. Doordat je niet (goed) begrijpt wat je leest, kun je het niet goed onthouden en gaat er veel van de inhoud verloren.
Met andere woorden, moeite met technisch lezen is een ernstige belemmering voor het leren in het algemeen en voor het leren van begrijpend en studerend lezen in het bijzonder
Daarnaast heeft het een negatieve invloed op alle schoolse vakken, want ook daar wordt een beroep gedaan op leesvaardigheid; ook bij rekenen en wereldoriëntatie.
Ook in het dagelijks leven wordt een groot beroep gedaan op leesvaardigheid: routeborden, handleidingen, informatiebrochure, gezondheidszorg, de media, etc.