Werkwijze voor Pabo-studenten

Het is belangrijk om zo snel mogelijk de juiste hulp te krijgen.

 

Instaptoets

Je slaagt met een goed cijfer voor wiskunde en toch haal je de instaptoets rekenen op de Pabo niet. Hoe kan dat?

Het antwoord op deze vraag is in hoofdzaak tweeledig:

  1. de rekenvaardigheid is door het jarenlange rekenen met de rekenmachine verzwakt
  2. het begrijpen en lezen van de rekenvraagstukken gaat moeizaam, met name het begrijpen wat er precies gevraagd wordt.

Daarnaast kunnen een minder effectieve werkhouding en tijdsdruk een rol spelen.

OF

Je bent nooit een ‘ster’ geweest in rekenen en/of wiskunde en loopt nu vast.

Bij de vraag om bijles geef je zelf aan welk onderdeel of welke onderdelen je wilt aanpakken. In een mailwisseling komen we tot een plan van aanpak en maken we afspraken over bijlessen en studiemateriaal.

 

Kennisbasistoets

Je hebt de instaptoets (eindelijk) gehaald en je struikelt aan het eind van de opleiding nog over de Kennisbasistoets.

Deze toets bestaat uit drie onderdelen:

  1. eigen rekenvaardigheid
  2. reken-wiskunde kennis van de leraar
  3. maatschappelijk relevante reken-wiskunde.

In alle drie de categorieën kun je hiaten hebben. Waarschijnlijk weet je zelf wel over welke categorie je ‘struikelt’.

Bij de vraag om bijles geef je zelf aan welk onderdeel of welke onderdelen je wilt aanpakken. In een mailwisseling komen we tot een plan van aanpak en maken we afspraken over bijlessen en studiemateriaal.