Contactgegevens

Vierkant Blauw

Yolande Blauw

contact:
Tel: 0412 637999
info@vierkantblauw.nl 

 

Wiskunde

Het aanbod bijles / studiebegeleiding is voor leerlingen in:

 • VMBO (ook studiebegeleiding voor het eindexamen)
 • Havo (t/m 3e leerjaar)
 • Vwo (t/m 3e leerjaar).

 Bij ‘Werkwijze’ lees je alle stappen van aanpak.

 

Wiskunde is een combinatie van rekenen en lezen

Bij wiskunde heb je vaardigheden van lezen en rekenen (uit het basisonderwijs) hard nodig.
Had je in het basisonderwijs moeite met rekenen en/of lezen, dan merk je dat zeker bij wiskunde. Maar ook als rekenen en lezen je goed afgaan, kun je met wiskunde problemen krijgen.

 

Problemen bij wiskunde kunnen ontstaan, omdat:

 • je een achterstand in rekenen hebt, waardoor er problemen zijn met het rekenwerk in de wiskunde
 • je behoefte hebt aan meer of een andere uitleg
 • je meer tijd nodig hebt om wiskundeopgaven te maken
 • je meer resultaatgerichte begeleiding nodig hebt
 • je onzeker of faalangstig bent op het gebied van wiskunde
 • je leesproblemen of dyslexie hebt
 • je rekenzwakte of dyscalculie hebt
 • je geen motivatie meer hebt

De praktische invulling van de bijles
De inhoud van de bijlessen sluit aan op de leerproblemen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat:

 • we leerstof die op school behandeld is herhalen, verdiepen en testen
 • we nieuwe leerstof voorbereiden
 • we voorbereiden op een aankomende toets
 • we leren hoe je een wiskundeopdracht het beste aan kunt pakken
 • we leren hoe je de uitwerking van een som opschrijft in het schrift
 • we reken- of wiskundeonderdelen uit eerdere leerjaren opnieuw uitleggen en oefenen

Over de werkwijze in de bijlessen lees je bij ‘Leren bij Vierkant Blauw’