Visie op lezen

Vierkant Blauw werkt vanuit een visie op leren en op lezen.

Leren is een complexe gebeurtenis. Iedereen heeft een eigen manier van leren.
Leren bestaat uit het opdoen en toepassen van kennis en vaardigheden.
Leren wordt ondersteund door motivatie. Zonder motivatie komt men niet tot leren.

Lezen is alleen zinvol als je begrijpt wat je leest.

Hiermee is het hoofddoel van lezen bepaald: 'lezen met begrip'.
'Lezen met begrip' vraagt om kennis (achtergrondkennis en woordenschat), vaardigheden (leesstrategieën en hogere denkprocessen) en technieken (leestechniek).
'Lezen met begrip' leidt tot uitbreiding en vernieuwing van kennis, vaardigheden en technieken, en het stimuleert hogere denkprocessen, vooral als 'lezen met begrip' gebeurt vanuit interesse en motivatie van de lezer.
Als 'lezen met begrip' gevoed wordt vanuit interesse en motivatie van de lezer, verhoogt dit het leesplezier en het leessucces, wat uiteraard ten goede komt aan de gehele (leer)ontwikkeling.

'Lezen met begrip' is een directe voedingsbodem voor alle schoolvakken. Naast taal speelt het bij rekenen en wiskunde en de zaakvakken een zeer grote rol. Daarnaast ondersteunt het, het begrijpen van de actualiteit en de zelfredzaamheid in de samenleving.

 Schematisch ziet 'lezen met begrip' er als volgt uit:

 Website Vierkant Blauw - inhoud 9 - schema lezen - NIEUW

 Toelichting op enkele begrippen uit het schema

 

'Lezen met begrip' is een krachtig proces, als alle schakels aanwezig zijn.

Ontbreekt één schakel dan verliest het zijn kracht. Dit is direct zichtbaar in het leesplezier en in de lees- en leervorderingen van het kind.

In het leesproces is het dus belangrijk om voor ieder kind een goede balans te vinden tussen kennis, vaardigheden en technieken.
Hierbij speelt de leerstijl met het niveau van kennis, vaardigheden en technieken van het kind de hoofdrol. Interesse en motivatie zijn de belangrijkste motor.

De juiste balans is voor ieder kind anders. Het vinden ervan is complex, maar uitermate belangrijk.

Vierkant Blauw biedt de juiste balans in het ondersteunende leesproces bij rekenen en wiskunde.