Visie op leren

Vierkant Blauw werkt vanuit een visie op leren en op het begeleiden van leren.

Leren is een complexe gebeurtenis

Leren vindt plaats in het hoofd, wel of niet ondersteunt door handelingen (iets doen, iets noteren). De wijze waarop je leert wordt o.a. bepaald door:

  • de manier waarop je gegevens, informatie in je hoofd opslaat. Dit kan zijn in beelden, in woorden of in geluid. Maar ook herinnering en gevoelens spelen hierbij een grote rol.
  • de manier waarop je ordening en verbanden aanbrengt in de informatie die je dagelijks opdoet. In een ‘rommelig’ hoofd is het terugzoeken van informatie moeilijker dan in een ‘geordend’ hoofd.
  • de manier waarop je aan gegevens en informatie komt. Iets blijft beter in je geheugen hangen als je zelf een manier bedenkt dan wanneer je het opgelegd krijgt.

De basis van de begeleiding door Vierkant Blauw

De wijze van leren is heel persoonlijk en dus uniek. Iedereen heeft zijn eigen manier.

Vierkant Blauw benadert het kind daarom zonder interpretatie. Zij staat volledig onbevooroordeeld open voor het kind. Zij stelt open vragen over wat zich in het hoofd van het kind afspeelt en biedt hiermee het kind de ruimte om onder begeleiding de eigen manier van leren te verwoorden, te verbeelden en te ontdekken. Het geeft het kind inzicht in hoe hij/zij leert: gegevens ordent, met elkaar verbindt, verwerkt, onthoudt en oproept. Indien nodig en gewenst brengt het kind hierin verbetering aan. Deze verbetering kan hij/zij na enige ondersteuning en inoefenperiode zelf onderhouden.

Het onstaan van leerprobleem door verschil in leerstijl

Veel leerproblemen ontstaan doordat het aanbod op school een andere leerstijl kent dan de leerstijl van het kind. Er ontstaat een leerachterstand, waar met alle goede bedoelingen van school geen verbetering in is te krijgen. Het lijkt of het kind een leerprobleem heeft.
Bij de meeste kinderen is dit echter niet het geval. Er is slechts sprake van een andere manier van leren.

Leerprobleem achterhalen

Door met een onbevooroordeelde open houding met het kind aan het werk te gaan, openbaart zich spoedig de manier van leren van de lerende. Hierdoor wordt vrij snel duidelijk waardoor de leerproblemen veroorzaakt kunnen worden. Tijdens de begeleiding wordt samen teruggegaan naar de bron van het leerprobleem.

De bron van het leerprobleem is samen met de leerstijl van het kind het uitgangspunt van de begeleiding.

Reflecteren

Onder begeleiding bekijkt het kind zijn/haar leerstijl en leerproces. Hierdoor krijgt hij/zij steeds meer grip op zijn/haar leren en dus op zijn/haar leerontwikkeling. Dit vergroot het vertrouwen en vermindert negatieve gevoelens en gedachten. Het kind voelt zich sterker, maakt leervorderingen en kan zich op school beter profileren.