Referentieniveaus

 

Taal- en rekenonderwijs is ingedeeld in vier niveaus: de referentieniveaus. 

Schematisch is het onderwijs hierdoor als volgt opgedeeld:

Rekenniveaus

Rekenen

Het rekenonderwijs heeft in deze opezet een onderverdeling gemaakt: in F- en S-niveaus. F staat voor fundamenteel niveau en S voor streefniveau, welke elk beschreven zijn op drie niveaus: 1F, 2F, 3F en 1S, 2S, 3S.

F-niveauDe fundamentele niveaus (F) richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassingsgerichte benadering van rekenen.

De streefniveaus (S) bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde.

Bij rekenen is geen 4e-niveau; dat is het domein van de wiskunde. Hiermee is duidelijk dat wiskunde voortbouwt  op rekenkennis en rekenvaardigheden. Een goede rekenbasis is dus belangrijk. Gelukkig wordt in het onderwijs na de basisschool steeds meer aandacht aan rekenen besteed.