Kennismaking

Wie staat achter Vierkant Blauw?

Mijn naam is Yolande Blauw.

Ervaring als leerling
Van jongs af aan heb ik een grote affiniteit met rekenen en later ook met wiskunde. Het goochelen met getallen en het oplossen van rekenpuzzels en vraagstukjes boeide mij enorm. Het maken van rijtjes kale sommen trok mij juist helemaal niet. Helaas bestonden de rekenmethoden, in mijn tijd, vooral uit rijtjes sommen. Misschien dat ik me daarom de ‘uitstapjes’ in de rekenles nog zo goed kan herinneren. Bijvoorbeeld dat we op een mooie dag de haan van de kerk mochten opmeten, toen deze voor restauratie van de toren werd gehaald. Maar ook de keren dat we tijdens de gymles een kilometer renden en daarna in de klas hiermee gingen rekenen, vergelijken van snelheden, grafieken maken en onze vorderingen bijhouden.

Juist deze herinneringen geven mij een warm gevoel. Het aan den lijve beleven van het rekenen, het gevoel krijgen voor maat en hoeveelheid, maar zeker het plezier dat dit oplevert, zijn de drijfveren geworden in mijn onderwijsloopbaan.

Ervaring als docent
Ik ben mijn opleiding begonnen aan de Pedagogische Academie. Tijdens mijn 15-jarige loopbaan in het basisonderwijs, als leerkracht en directeur, heb ik in de avonduren wiskunde gestudeerd. Met deze ervaring en kennis heb ik de overstap gemaakt naar de Pabo. De eerste 5 jaar heb ik gewerkt als stagecoördinator, stage- en scriptiebegeleider en docent management, de laatste 7 jaar als rekenwiskundedocent, stage- en studiebegeleider.

In de jaren dat ik werkzaam ben geweest aan de Pabo, heb ik veel rekenleed gezien en gehoord. Als rekenwiskundedocent heb ik o.a. de zwakste rekenaars begeleid. Vrijwel al deze studenten hadden een enorme hekel aan rekenen. Dit kwam vooral voort uit onmacht en jarenlange frustratie. Het begeleiden van deze studenten naar het vereiste rekenniveau, heb ik ervaren als een geschenk. Van deze studenten heb ik veel geleerd, o.a. de kracht van het zelf ervaren van rekenen, het aansluiten bij het persoonlijke leerniveau en het voortbouwen op kleine successen. Ik heb gezien hoe bij deze studenten langzaam een beetje plezier ontstond in het rekenen, waardoor ze moed kregen om door te gaan om het gewenste niveau te behalen.

Ervaring in een eigen praktijk
Vier jaar heb ik een eigen praktijk gehad waarin ik kinderen en jongeren begeleid heb bij het wegwerken van hiaten in de rekenstof. Op een ontspannen manier (o.a. met spelmateriaal) hebben deze kinderen en jongeren meer grip gekregen op getallen. De kleine en grote successen die ze op school kregen waren voor hen een drijfveer om door te gaan. Het gaf hen moed en vergrootte het zelfvertrouwen. Bovendien hebben ze ervaren dat rekenen leuk kan zijn en handig in het dagelijks leven.

 

Mijn overtuiging is: rekenen is voor iedereen haalbaar én leuk.
Dat is mijn uitdaging en daarvoor zet ik mezelf 100% in.